Tietoa GDPR:stä

Tällä sivulla tarjoamme asiakkaillemme tietoa tietosuojakäytännöistä.

Tapahtumakalusteet.fi tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

N.C.D. Production Oy
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 758 8708
info@tapahtumakalusteet.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

N.C.D. Production Oy
Miika Haljala
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 758 8708
info@tapahtumakalusteet.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan N.C.D. Production Oy:lle antama toimeksianto, N.C.D. Production Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:
• Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta.
• Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi) N.C.D. Production Oy:n palveluissa.
• Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito.
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
• Asiakkaiden ja N.C.D. Production Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot
• Nimitiedot / Yritystiedot / Maatilayhtymä / Yhdistystieto
• Henkilötunnus / Y-tunnus
• Postiosoite, postinumero ja -toimipaikka
• Laskutusosoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet
• Asiakasnumero
• Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

Asiakkaana toimivien alihankkijoiden yksilöivät tiedot tilaajavastuurekisteristä

• Päätoimiala
• Verohallinnon perustiedot
• Arvonlisäverovelvollisuus
• Ennakkoperintärekisteri
• Kaupparekisteritiedot
• Työnantajarekisteritiedot
• Tiedot liiketoimintakielloista
• Veromaksutiedot
• Eläkevakuutus (TyEL)
• Noudatettavat työehtosopimukset
• Tapaturmavakuutustiedot
• Tieto työterveyshuollon järjestämisestä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, laskutuksen ja palvelujen käytön yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös väestötietorekisteristä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.
N.C.D. Production Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.
Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten N.C.D. Production Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetusten avulla.
Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
N.C.D. Production Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

N.C.D. Production Oy:n sähköisen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.
N.C.D. Production Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät N.C.D. Production Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat N.C.D. Production Oy:n palveluksessa sekä N.C.D. Production Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaika

N.C.D. Production Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat N.C.D. Production Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.
Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena asiakaspalvelussa.
N.C.D. Production Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja sopimuksen teon yhteydessä.

Tarkastuspyyntö tehdään tunnistautumalla henkilökohtaisesti yrityksen osoitteessa:

N.C.D. Production Oy
Miika Haljala
Länsi-Himoksentie 4
42100 Jämsä
040 758 8708
info@tapahtumakalusteet.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta itseltään tai väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

© Tapahtumakalusteet.fi 2018 N.C.D. Oy logo

Developed and designed by  Artio Oy logo